Nasza strategia

Wraz z ciągłą ekspansją i globalizacją rynku nieruchomości, pojawią się możliwości rozwoju w wielu różnych podsektorach, a posiadanie wiedzy na temat rynku lokalnego ma kluczowe znaczenie dla globalnej strategii Baggia i Verona. Dlatego też, przy wsparciu naszych partnerów, naszą wizją jest globalna ekspansja. Wraz z naszymi partnerami strategicznymi, nasza struktura przenośna została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić atrakcyjne możliwości dla globalnej publiczności.
Mając na celu osiągnięcie pozycji globalnego emitenta REIT, oferujemy naszym użytkownikom końcowym dywersyfikację w ramach sektora nieruchomości.

Nasza globalna strategia opiera się na dywersyfikacji w trzech segmentach rynku: Residential, Commercial i Leisure.
Takie zdywersyfikowane podejście umożliwia firmie Verona kompensowanie wahań rynkowych w każdym z sektorów w celu tworzenia trwałych wartości, dochodów i możliwości wzrostu na całym świecie w sposób ustrukturyzowany, efektywny i regulowany.

Nasz doświadczony zespół stosuje zdywersyfikowane podejście, które umożliwia nam kompensowanie różnic w każdym sektorze rynku nieruchomości (komercyjnym, mieszkaniowym i rekreacyjnym). Wykorzystując dokładną, przemyślaną i ciągłą analizę każdego segmentu rynku, tworzymy trwałą wartość, dochód i wzrost.

Nabywanie i zagospodarowywanie nieruchomości komercyjnych zapewnia dochód i wzrost lub potencjał przyszłego rozwoju w celu osiągnięcia większych zysków.

Nabycie i rozwój nieruchomości rekreacyjnych
Jest to wschodząca klasa aktywów w niszy rynkowej, która
może przynieść dochód i zyski kapitałowe.

Nabycie i rozwój nieruchomości mieszkaniowych
Oferuje możliwości długoterminowego wzrostu na rynkach mieszkaniowych, które charakteryzują się kluczowymi czynnikami, takimi jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie i populacja.